قارچ ها و ارتباط آنها با عفونتهاي بيمارستاني

اسپورها بخصوص اسپور کپکهای ساپروفیت که پراکندگی وسیعی را دارا هستند علاوه بر آلودگی هوا بخوبی می توانند باعث آلودگی مواد غذایی، آرایشی، آشامیدنی و بهداشتی گردند و چنانچه شرایط رشد آنها از نظر حرارت و رطوبت کافی باشد به رشد خود ادامه داده وتولید اسپور و میسیلیوم و مواد زائدی در اغذیه نموده که بدینوسیله مسبب آلرژی غذایی در افراد حساس می گردند.

ادامه مطلب

ویروس

ویروس ها عملا هیچ شباهتی به سلول های بدن انسان و حتی باکتری ها ندارند. اندازه ویروس ها معمولا بین 17 تا 300 نانومتر برآورد می شود و هر کدام از این واحدها به صورت مستقل می توانند حامل DNA تخریبگری باشند. ویروس ها تقریبا یک هزارم باکتری ها هستند و باکتری ها نیز ده ها مرتبه از اکثر سلول های بدن انسان کوچک تر هستند.

ادامه مطلب

فیلتر ضد باکتری

هوا دارای میکروارگانیزمهای متنوعی است ولی نور خورشید،تغییرات دما،کاهش غلظت مواد آلی ، خشکی هوا و کاهش رطوبت نسبی سبب شده هوا محیط نامناسبی برای بقاء و رشد میکروارگانیزمها باشد .منشاء این میکروبها منابع طبیعی نظیر خاک ،دریاچه ها،حیوانات و انسانها می باشد .البته فعالیتهای کشاورزی ،مراکز ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی و بیمارستانها ،تصفیه خانه های فاضلاب ،فرایند های تخمیر و تاسیسات فرایندمواد غذایی و… هم از جمله مواردی هستند که منشاء ورود میکروارگانیزمهای زنده به هوا می باشند.

ادامه مطلب

برگ مصنوعی دی اکسید کربن را به سوخت مایع تبدیل می کند.

تقریبا تمامی موجودات برای ادامه حیات نیازمند اکسیژن می باشند. حال در این میان گیاهان و خصوصا درختان سیستم تنفسی کره ی زمین می باشند، که با جذب CO2 و تولید اکسیژن، نقش بسزایی در حیات زمین دارند. حال با تلاش بی وقفه ی دانشمندان و محققان برگی مصنوعی تولید شده که بازده ای 10 برابر برگ طبیعی دارد…

ادامه مطلب

گلسنگ ها، شاخص هایی برای کیفیت هوا

آلودگی هوا به عنوان مشکل اصلی جهان در بسیاری از سیاست های استراتژیک زیست محیطی، شناخته شده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به حدی است که اتخاذ راه حلی برای برطرف کردن این معضل و یا حداقل کاهش اثرات سوء آن یکی از دغدغه اصلی دولت ها است. بسیاری از دوستداران محیط زیست و فعالان این عرصه معتقدند به روش طبیعی و با استفاده از برخی گیاهان به راحتی می توان میزان غلظت آلاینده های هوا را تعیین کرد و حتی آنها را کاهش داد.

ادامه مطلب