گلسنگ ها، شاخص هایی برای کیفیت هوا

آلودگی هوا به عنوان مشکل اصلی جهان در بسیاری از سیاست های استراتژیک زیست محیطی، شناخته شده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به حدی است که اتخاذ راه حلی برای برطرف کردن این معضل و یا حداقل کاهش اثرات سوء آن یکی از دغدغه اصلی دولت ها است. بسیاری از دوستداران محیط زیست و فعالان این عرصه معتقدند به روش طبیعی و با استفاده از برخی گیاهان به راحتی می توان میزان غلظت آلاینده های هوا را تعیین کرد و حتی آنها را کاهش داد.

ادامه مطلب