واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت چهارم) :

حتی زمانی که همه چیز در خانه نگهداری می شود، آلودگی و آلاینده ها از بیرون می توانند به درون آنها نفوذ کنند. استفاده از دستگاههای تصفیه هوای آلماپرایم، نه تنها بو را فیلتر میکند، بلکه آلاینده هایی که ممکن است مضر باشند را نیز از بین می برد. در این مقاله به ادامه بررسی آثار آلودگی هوا به سلامت انسان و محیط زیست میپردازیم.

ادامه مطلب

واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت سوم) :

واقعیت هایی در مورد آثار و عواقب آلودگی هوا بر محیط زیست و سلامت و طول عمر افراد. در این مقاله به ادامه آثار خطرناک آلودگی هوا می پردازیم.

واقعیت 13: آلودگی هوا که موجب پدیده ی Smog می شود، دلفین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه سبب شده که آنها به بیماری ریه سیاه مبتلا گردند.

ادامه مطلب