نحوه استفاده از کد تخفیف

راهنمای گام به گام استفاده از کد های تخفیف و هدیه تصفیه هوای آلماپرایم

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
 • محتوا
 • Custom attributes
 • Add to cart
 • Additional information
مقایسه